REKLAMA

MIESTO PRE VAŠU 

REKLAMU

 
Nákupný košík
0 položiek
 
AKCIA !!!!!

 
INFORMÁCIE

KONTAKTY:         

Mobil: 0915 554 448

Tel.:    054 381 02 82

obchod@top-car.sk

 

SK-NIC registrátor:

IPEK-0001

 
reklama

 

 

 

 

MIESTO PRE VAŠU

REKLAMU

 

Ochrana osobných údajov

 

TOP-CAR.SK nezhromažďuje žiadne osobné dáta, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne top-car.sk tieto dáta dobrovoľne. Takéto dáta môžu byť získané v prípade, keď sa osoba sama dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania serveru top-car.sk, účastní sa prieskumu, hlasovania apod. Akékoľvek informácie identifikujúce konkrétnu osobu nubudú predané tretej strane, okrem prípadov, keď na tieto skutočnosti bude užívateľ upozornený v čase zberu dát.

TOP-CAR.SK si vyhradzuje právo vykonávať analýzy o chovaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napr. meranie návštevnosti, počet užívateľov vzhliadnúcich reklamný banner a počet kliknutí na reklamný banner, vždy ako štatistický prehľad, nie menovite.

Užívatelia by mali vziať na vedomie, že dáta, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných fór, môžu byť použité treťou stranou. Takéto využitie osobných informácií však nemožno kontrolovať a top-car.sk za toto nemôže a ani neponesie žiadnu zodpovednosť.